Kosteloos en vrijblijvend advies over uw erf

Bij activiteiten op het boerenerf kunnen voer en mest of resten daarvan op het erf terecht komen. Bij neerslag komen deze nog vaak (onbewust) in het oppervlaktewater terecht en gaan voor het bedrijf waardevolle voedingsstoffen verloren. In veel gevallen is dit probleem met simpele aanpassingen in de bedrijfsvoering en op het erf op te lossen.

Wilt u weten wat wel en niet mag, wat uw erfsituatie is en waar praktische verbeteringen mogelijk zijn? Meld u dan aan voor een kosteloos en vrijblijvend erfadvies.

Erfafspoeling niet toegestaan

Op basis van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving is het afstromen van voedingsstoffen (emissie) vanaf het boerenerf in het oppervlaktewater (erfafspoeling) niet toegestaan. Als (melk)veehouder moet u voldoende maatregelen nemen om erfafspoeling te voorkomen. Door deelname aan het project ‘Schoon boerenerf’ weet u snel en eenvoudig hoe uw erf eraan toe is, waar knelpunten liggen en welke oplossingen en tips er zijn.

Kosteloos en vrijblijvend erfadvies

Tijdens een rondgang op uw bedrijf brengt een specialist de knelpunten in kaart en bespreekt met u praktische oplossingen en krijgt u bruikbare tips, zowel over de huidige situatie op het erf, als ook bij nieuwbouwplannen. Vanuit het project Schoonboerenerf wordt u door LLTB, LTO Noord en ZLTO een kosteloos en vrijblijvend erfadvies aangeboden. De informatie wordt alleen met u gedeeld en helpt u in het bereiken van een emissiearm erf.

Afspraak maken?

Maak nu een afspraak met één van onze adviseurs. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op om een afspraak te maken. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met één van ons op (de contactgegevens vindt u onderaan deze pagina).

Afspraak inplannen

Schoon Boerenerf

Het project ‘Schoon boerenerf’ is een project van LTO Noord, ZLTO en LLTB en heeft als doel u te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emissiearm boerenerf. Als deelnemer aan het project ‘Schoon boerenerf’:

  • kunt u gebruik maken van de Erfscan Veehouderij die u een eerste inzicht geeft in de erfsituatie en de geldende wet- en regelgeving;
  • krijgt u gratis advies over de erfsituatie op uw bedrijf tijdens een bedrijfsbezoek;
  • krijgt u praktische en uitvoerbare oplossingen en tips om knelpunten op het erf op te lossen;
  • denken wij met u mee over subsidieregelingen voor (bovenwettelijke) investeringen die eventueel in uw regio beschikbaar zijn;
  • kunt u toewerken naar een erfsituatie die aansluit bij de huidige en toekomstige wet- en regelgeving;
Plan een afspraak in

Hoe werkt het?

Plan een gratis afspraak in

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden op uw erf? Plan dan een gratis afspraak in.

Een adviseur bezoekt uw erf

Eén van onze adviseurs komt bij u langs om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Gratis advies op maat

U ontvangt een gratis advies op maat. Het is aan u om iets met dit advies te doen.

Gratis afspraak inplannen

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat u zich heeft aangemeld, neemt één van onze adviseurs contact met u op om een afspraak te maken voor een bedrijfsadviesbezoek.

De erfscan uitvoeren

De erfscan is een digitaal hulpmiddel om inzicht te krijgen in de situatie op uw erf. Het invullen van deze scan is optioneel en de resultaten zijn alleen zichtbaar voor u. Voor het invullen van de scan dient u een .

Scan starten